Searching...
Wednesday, June 10, 2015
12:35 PM 0

10 Dosa paling besar dalam Al-Quran


Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).”
(An-Nisa’: 31)


Dosa adalah tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan الله. Apa sajakah yang termasuk 10 dosa besar dalam Al Quran?

1. SYIRIK (MENYEKUTUKAN الله TA’ALA)

Ini adalah dosa yang paling besar. الله ta’ala berfirman:

Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) الله, maka pasti الله mengharamkan kepadanya surga”.
(Al Maidah: 72)

2. BERPUTUS ASA DARI MENDAPATKAN RAHMAT الله TA’ALA.

الله ta’ala berfirman:

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat الله, melainkan kaum yang kafir”.
(Yusuf: 87).
3. MERASA AMAN DARI ANCAMAN الله TA’ALA.

الله ta’ala berfirman:

Tiadalah yang merasa aman dari azab الله kecuali orang-orang yang merugi.”
(Al A’raaf: 99)

4. BERBUAT DURHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA.

Karena الله ta’ala mensifati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy ‘orang yang sombong lagi celaka’.
الله ta’ala berfirman:

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka”.
(Maryam: 32)

5. MEMBUNUH.

Membunuh jiwa yang diharamkan oleh الله kecuali dengan kebenaran. الله ta’ala berfirman:

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya”.
(An Nisaa: 93)

6. MENUDUH WANITA BAIK-BAIK BERBUAT ZINA.

الله ta’ala berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”.
(An Nuur: 23)

7. MEMAKAN RIBA.

الله ta’ala berfirman:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”.
(Al Baqarah: 275)

8.LARI DARI MEDAN PERTEMPURAN.

Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu.
الله ta’ala berfirman :

Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari الله, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya”.
(Al Anfaal: 16)

9. MEMAKAN HARTA ANAK YATIM.

الله ta’ala berfirman :

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.
(An Nisaa: 10)

10. BERBUAT ZINA.

الله ta’ala berfirman:

Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu”.
(Al Furqaan: 68-69)

CARA MENGHAPUS DOSA BESAR:

Di dalam Al Quran di sebutkan bahwa الله akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik.

“Sesungguhnya الله tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni yang selain itu bagi orang yang dikehendaki. Barangsiapa yang mensekutukan الله, maka ia telah melakukan dosa yang besar.”
(An-Nisa': 48)

artinya dengan taubat nashuha, menyesali dosa yang telah diperbuat, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut In Shaa الله akan diampunkan dan apabila dosa yang berkaitan dengan manusia misalnya kedzoliman maka harus meminta maaf kepada orang didzolimi

Wallahu’alam.
Ya الله semoga Engkau mau mengampuni dosa kami semua Ya الله. Kepada siapa lagi Ya الله aku meminta ampun selain kepadamu Ya Rabb.
Aamiin Ya Rabbal’alamiin.


0 comments:

Post a Comment